• Телефон: +359 92 64 14 90

    ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ

    Качествено изградената електрическата инсталация във всеки аспект на строителството е от водещо значение. Доказаните производители в тази сфера предлагат пълен набор от продукти, нужни за изграждането на вашата електрическа инсталация – кабели, електроразпределителни табла, предпазители, прекъсвачи, контакти и много други.

    Залагайки на доказани марки и продукти Вие елиминирате потенциални бъдещи проблеми в елетрозахранването на вашата сграда.