• Телефон: +359 92 64 14 90

    РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

    Ролята на работното облекло и личните предпазни средства е много важна за намаляване на риска в различни сфери на работната среда. Съществуват множество варианти и предложения от производителите за работно облекло и предпазни средства от различни материали, подходящи за различни сфери на дейност –  защитни обувки с метално бомбе, защитни очила, дрехи и ръкавици от специализирани материи, каски, маски и много други.